Kategoria: Informatyka i aplikacje

Najlepsze koparki

Skuteczna wysyłka e-dokumentów

Dokumenty elektroniczne, inaczej e-dokumenty, to każda treść przechowywana w formie elektronicznej. Tyczy się to w szczególności tekstu, nagrania dźwiękowego, wizualnego albo audiowizualnego. Biorąc pod uwagę inną definicję, za dokument elektroniczny uznaje się stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych, które są uporządkowane w strukturze wewnętrznej oraz zapisane na elektronicznym nośniku danych. Obejmuje więc utrwalone na nośniku…
Czytaj dalej